IDATA certifierade enligt ISO 27001-standarden

2023-09-07

IDATA certifierade enligt ISO 27001-standarden

Vi på IDATA AB är glada och stolta över att meddela att vi har nått en betydelsefull milstolpe i vår strävan att erbjuda den högsta nivån av informationssäkerhet. Vi har framgångsrikt genomfört certifieringen enligt ISO 27001-standarden för informationssäkerhet. Det är inte bara en bedrift för oss som företag, utan snarare ett bevis av vårt helhjärtade engagemang för att skydda era data och informationssäkerheten i alla era verksamhetsområden.

För oss har tryggheten kring era uppgifter alltid varit av största vikt. Ert förtroende är själva grundstenen i allt vi gör. och genom att uppnå ISO 27001-certifieringen tar vi vårt åtagande till en ny nivå. Det innebär att vi har investerat både tid och ansträngning för att försäkra oss om att era uppgifter är i säkra händer. Vi har genomgått noggranna utvärderingar, identifierat och effektivt hanterat risker samt implementerat strikta kontroller för att skydda era värdefulla informationstillgångar.

Denna certifiering representerar inte bara vår tekniska kapacitet, utan även vår kultur av kontinuerlig förbättring. Vi kommer att fortsätta att övervaka, utvärdera och förbättra vårt ledningssystem för att hålla oss i linje med de senaste trenderna och hoten inom informationssäkerhet. Ert skydd är en ständigt pågående prioritet för oss.

Vi vill uttrycka vår djupaste tacksamhet gentemot er, våra kunder och leverantörer, för att ni har valt att placera er tilltro i oss. Er support och era återkopplingar har varit oerhört viktiga för att nå denna framgångsrika milstolpe. Vi ser fram emot att fortsätta leverera de tjänster som ni förlitar er på oss för, nu med en ännu högre grad av säkerhet och förtroende.

Tillsammans bygger vi en tryggare digital framtid. Om ni har några frågor eller vill veta mer om vår ISO 27001-certifiering är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Med varma hälsningar,

Mårten Köllerström VD, IDATA AB