ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi erbjuder även andra tjänster som är kopplade till våra kunders behov av utskickstjänster. Det kan röra sig om arkivering av producerade och skickade försändelser, eller om svarshantering, eller annat tillval som ni har behov av exempelvis QR-koder på försändelserna.

Mätaravläsning

Vi producerar och distribuerar korten samt hanterar svaren vilka vi slutligen levererar som en fil innehållande de svar era kunder lämnat så de kan läsas in i ert verksamhetssystem.

Svarshantering

Behöver ni ta reda på vad era kunder vill? Det kan handla om att välja abonnemangsform, hur ofta man vill ha sin faktura eller att anmäla sitt intresse för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vi tar totalansvar för utskick och insamling av svar/data!

Arkiv

Sparar ni era dokument och fakturor i ert affärssystem?
Använd IDATA Arkiv istället så slipper ni problematiken vid byte av affärssystem.