START AV NYA KUNDER

Vi märker ibland att kunder drar sig för att byta utdataleverantör, att man faktiskt lever med en leverantör som man inte är helt nöjd med. Huvudskälet till detta verkar vara att man ryggar för jobbet att byta leverantör. Det ska vara enkelt och tryggt att vara kund hos IDATA och vi har utvecklat en uppstartsprocess som är uppskattad.

Enkelhet

Vi har lagt stor möda på att uppstartsprocessen för nya kunder ska ske på ett för kunden smidigt sätt samtidigt som den inte stör produktionen för kunder som redan är i drift. Vi har utvecklat en bra uppstartsprocess och vi har stor erfarenhet av att starta upp nya kunder - vissa år har vi startat upp motsvarande en ny kund i veckan under hela året utan att för den skull påverka befintlig produktion.

Projektstart på IDATA

Projektstarts- och driftsättningsprocessen på IDATA innebär att

  • All kontakt innan avtal tecknas sker med en och samma säljare vars roll är att sakligt och tydligt presentera våra produkter och tjänster, vilka villkoren är, vad det kostar och slutligen att teckna avtal.
  • All kontakt från tecknat avtal tills dess att skarp produktion är driftsatt och godkänd av kund sker med samma projektledare vars uppgift är att få varje ny kund i drift så snabb och smidigt som möjligt.
  • Efter driftsättning överlämnas kundansvaret till driftorganisationen med cheferna för Marknad, Utveckling och Produktion som huvudansvariga - detta sker dock inte förrän vi vid projektepilogen har förvissat oss om att kundens första skarpa körning har utfallit enligt vad som överenskommits i avtal och i Projektstartsprocessen.

Effektivt

I de allra flesta fall är en ny kund i skarp drift inom 10-15 arbetsdagar efter det att vi fått aktuellt testmaterial.