Miljö

IDATA är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan våren 2015 - tidigare har vi varit miljödiplomerade i många år. Vid nybyggnationen av IDATAs lokaler i Värnamo 2010 var miljöaspekten central i val av energikälla, material etcetera och i den årliga miljörevisionen strävar vi hela tiden efter att göra ytterligare förbättringar inom miljöområdet.

Följande miljöpolicy är antagen av IDATA AB

IDATA AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form och som brevförsändelser.

Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela vår verksamhet och det visar vi genom att

  • Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  • Sträva efter att våra transporter har så lite miljöpåverkan som möjligt.
  • Minska vår resursanvändning.
  • I våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster i den mån det är möjligt.
  • All personal har en god kompetens inom miljöområdet.
  • Lyfta miljöfrågan i rådgivning till våra kunder.
  • Personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Arbeta för att förebygga och minska förorening och därmed bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

En sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat ska göras i varje fråga där miljöpåverkan kan finnas.