Historia

IDATA bildades 1982 i Smålandsstenar. Sedan sommaren 2010 finns vi i Värnamo och idag är vi ungefär 40 medarbetare. Här kan du följa några viktiga milstolpar för vår verksamhet under årens lopp.

2023

IDATA slutförde certifieringen enligt ISO 27001.

2019

Översteg antalet kunder som använder sig av våra tjänster för digital distribution 400 stycken, vilket motsvarar 76,2% av avtalskunderna.

2018

IDATA AB säljs till investerargruppen Storskogen.

2016

Lanserades tjänsten IDATA DigitalaBrev och vi började distribuera meddelanden till digitala brevlådor via Mina Meddelanden.

2015

IDATA certifieras enligt ISO9001 & ISO14001.

2014

IDATA utses som en av Sveriges bästa arbetsplatser avseende mindre organisationer av institutet Great Place to Work.

2013

27 mars 2013 blir IDATA certifierade som CTD avseende e-faktura till Internetbank.

2012

påbörjades processen att bli CTD, Certifierad Teknisk Distributör, avseende e-faktura till Internetbank.

2011

översteg antalet avtalskunder för första gången 400 stycken. Konceptet ePostfaktura lanserades.

2010

Under midsommarhelgen 2010 flyttar IDATA in i våra nybyggda lokaler på industriområdet Bredasten i Värnamo.

2009

I januari 2009 tas beslut om att bygga nytt huvudkontor och ny produktionsanläggning i Värnamo.

2008

Under hösten skapar och skickar IDATA för första gången en Svefaktura.

2007

översteg antalet avtalskunder för första gången 200 stycken och under hösten lanserades Multibrev Online.

2005

tas det första steget mot färgutskrifter i produktionen då en mindre produktionslinje för utskrifter i fyrfärg installerades.

2002

IDATA Mätaravläsning, IDATAs helhetskoncept för hantering av självavläsningskort lanserades.

2001

översteg antalet avtalskunder för första gången 100 stycken.

1999

distribuerades den första e-faktura till en Internetbank från IDATA.

1991

tecknades det första avtalet om fakturadistribution med en svensk kommun.

1982

Åke Genhede övertog Industridatas anläggning för elräkningsutskrifter för Skandinaviska Elverk; IDATA Västbo Data bildades i Smålandsstenar.