Affärsidé

Ibland kallas vi printbyrå och vissa kallar det vi gör för informationslogistik. Vad det handlar om i praktiken är att hjälpa våra kunder hantera, arkivera och distribuera information och dokument av typen fakturor, betalningspåminnelser, kundavtal, självavläsningskort, säljbrev och liknande på ett säkert, enkelt och flexibelt sätt.

IDATAs affärsidé

Med fokus på kundnytta och enkla lösningar ska IDATA erbjuda kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form och som brevförsändelser.