Ledord

IDATAs ledord kommer från vår vision och affärsidé. Dessa ledord finns med som en röd tråd i allt vi gör - från införsäljning till leverans. Vi arbetar också aktivt med ledorden och dess betydelse för varje medarbetare, varje avdelning och hela företaget. Vår förhoppning är att du som kund märker det!

IDATAs ledord

IDATAs ledord är Affärsmässighet, Kvalitet, Effektivitet och Flexibilitet.

Affärsmässighet

IDATAs medarbetare agerar affärsmässigt, vilket bland annat innebär att du möts av ett professionellt förhållningssätt och stor kompetens om vår bransch och verksamhet.

Kvalitet

Vi är stolta över vår höga leveranssäkerhet och den kvalitetsnivå vi håller. Att bibehålla och ständigt förbättra vår kvalitet och våra arbetsprocesser är centralt för oss.

Effektivitet

Vi har metodiska och genomtänkta arbetssätt och arbetsprocesser som innebär att vi löser uppgifter effektivt och praktiskt.

Flexibilitet

Vi gör allt vad vi kan för att klara våra kunders behov och önskemål - stora som små!