Nytt Personuppgiftsunderbiträde

Nytt Personuppgiftsunderbiträde

Från och med den 1 juni 2024 övergår Kivra till att vara ett Personuppgiftsunderbiträde till IDATA. För er som sedan tidigare har ett PUB-avtal med IDATA så krävs inga åtgärder från er sida.
En förteckning över aktuella Personuppgiftsunderbiträden finns på IDATAs hemsida.
https://www.idata.se/om_idata/personuppgifter/personuppgiftsunderbitraden

Kivra AB, 556840-2266, Klara Norra Kyrkogata 33 6TR Stockholm, Sverige