Avisering Prisjustering Porto

2023-09-01

Avisering Prisjustering Porto

På grund av ökade kostnader har PostNord aviserat om prishöjningar för vissa posttjänster från och med 2 oktober 2023.

Vi kommer genomföra motsvarande prisjustering för de tjänster som påverkas av denna prisjustering och de är:

  • 1:a klassbrev inrikes brevsändningar justeras upp med 14,5%

  • Enstaka försändelser 1:a klass (försändelser under 500st) justeras upp med 11%

  • Svarspost justeras upp med 15%

  • 1:a klassbrev utrikes justeras upp mellan 11-15% Denna justering omfattar inte kunder vars avtal innehåller andra villkor eller skrivningar avseende prisjusteringar.

Är ni intresserade av att göra förändringar i er distribution. Ni kanske vill ändra att era utskick ska gå med B-post istället för A-post eller få hjälp med att digitalisera era utskick? Kontakta oss då gärna på info@idata.se