Planerat underhåll

2023-11-12

Fredagen den 17 november har vi ett planerat underhåll som påverkar filöverföring,
IDATA Kundportal, IDATA Arkiv och vår hemsida.
Underhållet pågår mellan klockan 16.00-18.00.