Prisjusteringar från 1 januari 2024

2023-12-01

Prisjusteringar från 1 januari 2024

Porto
Som vi tidigare informerat om så har postdistributörerna genomfört två prisjusteringar under 2023 avseende bland annat 1:a klass sändningar (A-post), Enstaka brev och Svarspost, den senaste justeringen gjordes den 1 oktober.

Gällande Ekonomibrevsändningar (B-post) har inte ingen prisjustering genomförts hittills i år men vid årsskiftet är det dags för att justera även dem. Postdistributörerna har aviserat en prisjustering på ca 13,5% för ekonomibrevsändningar (B-post).

Arbetskostnad
I IDATA Allmänna Villkor hänvisar vi till justeringar enligt arbetskostnadsindex (AKI) vilket har stigit med 3%. Det innebär att vi kommer göra motsvarande justering avseende följande tjänster:

  • Utskrift
  • Kuvertering
  • Digital distribution (Internetbanksfaktura, Svefaktura, ePostfaktura, Mina Meddelanden och Kivra)
  • Timkostnad (persontid)

Prisjusteringarna omfattar inte kunder vars avtal innehåller andra villkor eller skrivningar avseende prisjusteringar.