Tillval

TILLVAL

Som mervärde kring utskrift, kuvertering och distribution av digitala försändelser kan vi erbjuda ett antal små finesser och långtgående funktionalitet. Nedan följer exempel på dessa tillval.

Portooptimering

Vi skickar med Posten, Bring CityMail eller andra lokala postföretag. Ibland används flera postföretag parallellt, allt för att ge våra kunder den bästa och billigaste distributionslösningen.

Adresstjänster

De postföretag vi samarbetar med har olika lösningar för vidarebefordran av brev till mottagare som flyttat, så kallad Adressinformation eller Adressuppdatering. Innan en ny utskriftsrutin tas i drift går vi tillsammans med kund igenom hur de olika alternativen fungerar och väljer det som är mest lämpat i det aktuella fallet.

Kuvertväxling

Kuvertväxling innebär att man har möjlighet att köra samma dokumenttyp i olika kuvertformat från körning till körning. Exempelvis väljer man S65 i normalfallet eftersom vikten och därmed portot blir lägre, men går upp till C5 eller C4 om man vill bifoga en inlaga i större format.

Digitala inlagor

eInlaga eller eBilaga är dels en möjlighet att skicka inlagor med digitalt distribuerade fakturor, men kan även användas vid utskrift då en tillsammans med fakturafilen medsänd PDF produceras i printströmmen och bifogas brevförsändelsen.

Samkuvertering

Att skicka två eller flera dokument som ska till samma mottagare i samma kuvert spar naturligtvis mycket porto. Sådan samkuvertering görs oftast på kundnummer eller adressat men kan göras även på andra begrepp.

Skicka inlagor till utvalda mottagare

Med hjälp av tjänsten Selektiv inlagehantering kan man utifrån inlagemarkeringar i indatafilen eller baserat på urval som vi gör i utskriftsplattformen skicka med upp till fyra olika inlagor med det adressbärande dokumentet.

Mottagare i utlandet

Självklart hanterar vi även utlandsbrev, förutsatt att de är korrekt adresserade.