Svefaktura

Svefaktura

Svefaktura är en standard för enkel e-faktura mot offentlig sektor, som exempelvis myndigheter och kommuner, men även mot andra organisationer och företag. Svefakturastandarden rekommenderas av SFTI som är en organisation som Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomistyrningsverket och Kammarkollegiet står bakom.

Enkelt

Svefakturastandarden är framtagen med fokus på att den ska vara enkel att leva upp till och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjligt. Det enda som krävs för att IDATA ska kunna skapa och skicka Svefakturor direkt från utskriftsfilen är att all data som Svefakturastandarden kräver finns med i filen som skickas till IDATA.

Distribution via fakturaväxel

IDATA skickar inte Svefakturorna direkt till respektive mottagare utan hela bunten med Svefakturor skickas till InExchange, vår samarbetsparter för Svefaktura. InExchange fungerar som fakturaväxel som sedan ser till att respektive Svefaktura skickas till aktuell mottagare.

En fil. En leverantör.

Den stora fördelen med IDATAs Svefakturalösning är att man oftast slipper göra stora förändringar i sitt affärssystem och att man kan fortsätta sköta sin fakturering som vanligt och skicka en fil till IDATA.