Svefaktura

Svefaktura/Peppol

Peppol och Svefaktura är standarder för enkel e-faktura mot offentlig sektor, som exempelvis myndigheter och kommuner, men även mot andra organisationer och företag.

Standarder

Gemensamt för dessa standarder är att de är framtagna med fokus på att den ska vara enkel att leva upp till och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjligt. Oavsett standard så har IDATA erfarenhet av att skapa och skicka dessa fakturor från flera olika affärssystem.

Svefaktura

Svefakturan är ett äldre format som fortfarande används i mycket hög utsträckning och en Svefaktura kan levereras i det rekommenderade formatet Peppol BIS Billing 3.0 om mottagaren önskar det.

Peppol

Peppol BIS Billing 3.0 är den europeiska standarden för fakturor som rekommenderas av SFTI* vilken upphandlande myndigheter och enheter ska kunna hantera.

Distribution via fakturaväxel

IDATA skickar fakturorna via InExchange, vår samarbetspartner för B2B fakturor. InExchange fungerar som fakturaväxel som sedan ser till att respektive faktura distribueras i aktuell mottagares önskade format.

En fil. En leverantör.

Den stora fördelen med IDATAs lösning är att man oftast slipper göra stora förändringar i sitt affärssystem och att man kan fortsätta sköta sin fakturering som vanligt och skicka en fil till IDATA.

Kontakta oss gärna för mer information

*SFTI är ett samverkansorgan som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten står bakom.