Svarshantering

SVARSHANTERING

Det är inte ovanligt att ett utskick ska besvaras av mottagaren. Därför erbjuder vi också tjänster för svarshantering där mottagaren kan välja att skicka sitt svar via svarspost, webb eller telefon. Efter svarsperiodens slut levererar vi samtliga svar till er i form av en fil för inläsning i ert verksamhetssystem. Exempel på den här typen av tjänster är IDATA Mätaravläsning och IDATA Svar.

Bakgrund

Under början av 2000-talet utvecklade vi med framgång tjänsten IDATA Mätaravläsning.Vi insåg ganska tidigt att det här tänket, att vi tar totalansvar för utskick och insamling av svar/data, kanske skulle kunna vara applicerbart i andra sammanhang. Och när en av våra kommunkunder skulle genomföra ett val avseende insamling av matavfall kunde vi gå igång med vårt första projekt med IDATA Svar.

Flexibilitet

Ibland behöver man ta reda på vad ens kunder eller abonnenter vill. Det kan handla om att välja abonnemangsform, hur ofta man vill ha sin faktura eller att anmäla sitt intresse för att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Nu kan vi också hantera insamling av e-postadresser och mobiltelefonnummer.