IDATA Mätaravläsning

IDATA Mätaravläsning

Att hantera självavläsningskort för VA är något som VA-verk/avdelningar inom Sveriges kommuner lägger ner mycket resurser på. Man lägger mycket tid och pengar, inte minst på porto eftersom det traditionella arbetssättet innebär att kortet skickas ut från VA-avdelningen och tillbaka igen när kunden fyllt i sin mätarställning. Därefter följer det tids- och kostnadskrävande arbetet att registrera mätarställningarna i verksamhetssystemet

Helhetskoncept

IDATA Mätaravläsning är ett helhetskoncept som syftar till att minimera både arbete och kostnader. Kort beskrivet fungerar det så att IDATAs kund, Kommunen/VA-avdelningen eller energibolaget, sänder en fil innehållande de avläsningskort som ska skickas ut. Vi producerar och distribuerar korten och hanterar därefter även svaren varefter vi slutligen levererar en fil innehållande de mätarställningar era kunder lämnat. Ställningarna är klara att läsas in i verksamhetssystemet och självklart anpassar vi den fil vi levererar efter det verksamhetssystem ni har.

Lägre kostnad

Det främsta skälet till att vi kan göra detta till en avsevärt lägre kostnad än energibolagen/kommunerna själva är att vi byggt upp ett antal svarsmöjligheter som samtliga är billigare än svarspost. Vi har en webbsida till vilken vi tar emot över hälften av samtliga mätarställningar som kommer in. Webbsvar tillsammans med möjligheten att lämna mätarställningen via telefon har gjort att vi ofta halverar våra kunders kostnader för svarspost.

Systemoberoende

IDATA Mätaravläsning är kompatibelt med samtliga verksamhetssystem för VA/el på den svenska marknaden. Nytt är att IDATA Mätaravläsning även går att kombinera med system där kunden ges möjlighet att lämna sin mätarställning direkt på den avsändande VA-avdelningens/kommunens egen hemsida - i sådana fall hanterar vi enbart de svar som kommer via telefon och post. Mer än var tredje svensk kommun kör idag IDATA Mätaravläsning då fler än 100 kunder köpt lösningen.