ePostfaktura

epostfaktura

IDATA erbjuder en enkel lösning för digital fakturadistribution för företag, vår produkt ePostfaktura. ePostfakturan är tänkt till fakturamottagare, företag och organisationer, som inte vill ha pappersfakturor, men inte heller vill eller kan sätta upp ett Svefakturaflöde.

Många fördelar

Det finns många fördelar med ePostfaktura. En viktig del är kostnadsbilden - kostnaden för en ePostfaktura är mindre än hälften mot en brevFaktura och det är även betydligt lägre än för en Svefaktura.

En annan fördel är leveranstiden som förkortas då ePostfakturorna skickas i samma ögonblick som pappersfakturorna lämnas in till postdistributören.

Det är enkelt att komma igång med tjänsten då den inte kräver någon anpassning i ert affärssystem.

Även för mottagaren finns fördelar - för de som scannar själva når man minskad manuell hantering som öppning av kuvert och sortering och för dem som köper scanningen som en tjänst innebär lösningen en direkt kostnadsbesparinig.

Till vilka mottagare?

I första hand är ePostfakturan tänkt för företag och organisationer - stora som små.

IDATA Kundportal

ePostfaktura administreras i IDATA Kundportal. Som fakturautställare administrerar du enkelt ditt mottagarregister i IDATA Kundportal - du kan lägga till eller ta bort mottagare och det finns även en funktion för att testa e-postadressen.