Brevförsändelser

Brevförsändelser

All tryckproduktion sköter vi i egen regi i vår anläggning i Värnamo. Vi skriver ut enkel- och dubbelsidigt i A4-format. Både svart och fyrfärg. Kuvertering är fortfarande en central del av vår verksamhet och vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla området.

Maskinpark

Vi har sedan sommaren 2010 vår produktionsanläggning i nybyggda lokaler i Värnamo. Här har vi valt att jobba med skrivare från Xerox och OCÉ samt kuverteringsutrustning från Kern. Vi har flera parallella produktionslinjer och därför kapacitet och bra resurser att klara både stora och små volymer. Vi printar enkel- och dubbelsidigt i svart eller färg samt maskinkuverterar i formaten C65, C5 och C4.

Material

Det finns kunder som tror att extern utskrift är lika med svart print på vitt papper. Så är det inte. För en stor del av våra kunder kör vi på unikt eget material med logotype och annat i rätt färg med rätt grafisk profil. Att välja unikt material kostar inte så mycket mer och vi sköter om frågor som layout, beställning, fysisk lagring, bevakning av lagersaldon och beställningspunkter etcetera.

Inlagor och fripassagerare

Ungefär var fjärde brevförsändelse vi distribuerar innehåller något mer än huvuddokumentet, alltså så kallade inlagor eller fripassagerare. Har du ett enkelt informationsbudskap, om taxor eller liknande, som ska tryckas och bifogas som en fripassagerare, låter du oss sköta tryckningen. På så sätt spar du fraktkostnad och inte minst tid. Beställer gör du via webben eller kundservice. Har du valt tilläggstjänsten eInlaga i utskriftsplattformen kan du skicka med fripassageraren som en PDF-fil samtidigt med din produktionsfil. Har du en mer avancerad inlaga i form av en folder eller broschyr i fyrfärgstryck hjälper vi dig gärna att ta fram även denna. Inom vår marknadsavdelning har vi dedikerad personal som hanterar sådana tryckuppdrag varje vecka. Vill du själv ta fram din inlaga tillsammans med din byrå eller egen tryckare går det naturligtvis också bra.