Personuppgifter Vid Rekrytering

På IDATA värnar vi om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är din integritet viktig. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera innehållet i texten.

IDATA AB (publ) 556618-8396 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid rekrytering kommer dina personuppgifter att användas för detta ändamål och avidentifierad statistik. Som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter ligger IDATAs berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de uppgifter du själv delar, såsom CV, personligt brev och övrig information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner t.ex. intyg eller betyg. Vi kan även komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

IDATA kan komma att ta bort eller redigera eventuella känsliga personuppgifter från våra system för att värna individers integritet. Vi ber dig därför som sökande att i din ansökan säkerställa att du utelämnar känsliga uppgifter såsom information gällnade etniskt ursprung, religion, hälsa, familjesituation, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang innan du skickar in dina handlingar.

Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med rekrytering inom företaget på uppdrag av IDATA och ev. andra samarbetspartners inom säkerhet och tillhandahållande av system. De kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. De företagen är att anse som personuppgiftsbiträden till oss och deras behandling av personuppgifter regleras genom avtal mellan oss.

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan till kandidatbank kommer uppgifterna att raderas.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom IDATA, begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till IDATAs dataskyddsombud på e-postadress dso@securitysolution.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.