KOMMUNER OCH LANDSTING

I Sverige finns 290 kommuner. Av dessa är ungefär hälften kunder till IDATA och vi har kommunkunder från Kalix i norr, Trelleborg i söder, Norrtälje i öst och Eda i väst.

IDATAs affärsidé

Med fokus på kundnytta och enkla lösningar ska IDATA erbjuda kunder i Sverige tjänster för hantering, arkivering och distribution av dokument i digital form och som brevförsändelser.