Kundcase

VERKSAMHETEN

Norra Skog är Sveriges till ytan största skogsägarförening. Vår drivkraft är att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt.

Vi ägs av 27 000 medlemmar och verkar alltid för deras bästa. Vi stöttar t.ex. med skogsägarplaner, plantering, avverkning och ägandefrågor.

Vi arbetar dagligen tillsammans utifrån glädje, nytänkande och jämställdhet och ser det som en framgångsfaktor för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Norra Skog är en framtidsfrämjande innovatör för den moderna skogsföretagaren som ser att livet, i och med skogen, förändras med människor som äger och brukar den. Vi är ca 650 anställda och min roll är IT-chef.

UPPDRAG

Vi hade egentligen inga planer på att byta utskicksleverantör men när Thomas Carlsson ringde och presenterade sina tjänster och hur de jobbar blev vi intresserade. Det var framför allt två ord som triggade oss, enkelhet och flexibilitet.
Efter en testperiod valde vi att successivt påbörja flytt av våra utskick till IDATA.

Även om vi inte flyttat över alla utskick ännu kan vi konstatera att vi nu har en lösning som i sig är flexibel, dvs. vi kan i stora delar själva styra hur vi vill .

LÖSNING

Vi hade ingen lösning som motsvarade Multibrev, en lösning som visat sig passa oss väldigt bra. I vår gamla lösning var det också svårt och tidsödande att felsöka när t.ex. ett utskick inte nått fram till mottagaren.

Det var inga problem att gå över till IDATAs tjänster. Det kan bero på att det var en bra utbildning i Multibrev och tydliga instruktioner vad gäller t.ex. format på filer vid e-beställningar.

Det som också underlättade övergången var en noggrann, tydlig och engagerad projektledning samt en bra löpande kontakt med kundansvarig.

Vi kan inte estimera exakt hur mycket tid vi sparar men att vi sparar både tid och pengar är helt klart. Vi känner oss också tryggare och har bättre kontroll avseende våra utskick.

Lars Hellström, Norra Skog