Kundcase

VERKSAMHETEN

Vi på VA/Hamn avdelningen består av 85 anställda och ingår i Drift – och serviceförvaltningen som är en av kommunens nio förvaltningar. Vi ombesörjer hela kedjan från exploatering till kund.

UPPDRAG

Vi har ca 16 000 kunder som skall få både faktura, information och förändringar angående kommunalt vatten och avlopp.

Även flera av våra övriga kollegor i vår verksamhet har behov att få ut snabb information till våra kunder. Vår utmaning är att vi vill att våra kunder skall få sin post på ett snabbt, säkert och ett smidigt sätt, där vi gärna ser ett alternativ till pappershantering.

LÖSNING...

...IDATA, vi har samarbetet med IDATA i mer än två decennier. Här har vi tillsammans byggt en smidig och enkel hantering kring vårt behov för utskick till våra kunder, där alternativen till digitala lösningar finns. Vi använder IDATA till våra fakturafiler, Sve/Peppol, Kivra, E-faktura, E-post, e-baksida, multibrev, brevutskick med mera.

Då företaget alltid har ett öppet sinne och håller koll på omvärlden och förändringar i lagar så uppstår det alltid nya smarta lösningar. Det har gett ett resultat som vi gillar och fungerar för vår verksamhet, och då ser vi fördelarna med att få allt samlat under ett och samma tak.

En av den största digitala förändringen för oss var Kivra, när vi anslöts till Kivra minskade våra pappersfakturor med en tredje del. Den effekten blev större och snabbare än e-faktura på kort tid.

IDATA har en professionell hög kunskapsnivå med en värdegrund till oss kunder som är lätt att ta till sig: En fil in, de sköter resten.
Det är då som Karlskrona kommuns värdegrund MÖTE matchar oss emellan.

M som i medborgarfokus/kundfokus – Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för.

Ö som i öppenhet - Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga.

T som i tillit - Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta utmaningar.

E som i engagemang - Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar.

www.karlskrona.se

Längst bak fr. vänster: Linda Gralvik Abonnenthandläggare, Catrin Werkström Ekonomihandläggare
Sittande på kanonen: Monica Svensson Systemförvaltare.
Längst fram fr. vänster: Annika Andersson Ekonomihandläggare, Kristina Sigfridsson Abonnenthandläggare.