Kundcase

VERKSAMHETEN

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun – eller kanske mer känt för Glada Hudik.

Vi på avfallsavdelningen ansvarar för kommunens renhållning, slam, vatten och avlopp. Vi har ca 25 800 kunder, 3 st slambilar, 6 st sopbilar och 1 st kärlservicebil.

UPPDRAG

Vi jobbar aktivt med direkt kommunikation till våra kunder, både inom renhållning, slam, vatten och avlopp. 2ggr/år skickar vi informationsbrev om aktuella nyheter och sorteringstips.

Vi skickar ca 5 000 aviseringar om slamtömning och information om planerade mätarbyten för kommunalt vatten.

FÖRDELAR MED MULTIBREV VIA IDATA KUNDPORTAL

Tjänsten är snabb och enkel att använda och man behöver inte förbeställa tryck för bilagor, ingen risk att man beställer för mycket och blir stående med överblivna ex.

Smidigt att använda kundportalen med tydliga instruktioner. Eftersom vi jobbar med avfallsminimering tycker vi att det är jättebra att informationen kan skickas till en digital brevlåda för de kunder som valt det.

Anna, Astrid, Susanne och Anette, Hudiksvalls Kommun