Kundcase

VERKSAMHETEN

Njudung Energi bedriver verksamhet i huvudsak i Sävsjö och Vetlanda kommun. Till våra kunder levererar vi el, värme, vatten, gas och kommunikationslösningar. Vi erbjuder industrier och andra verksamheter en bra miljöservice till konkurrenskraftiga priser. Sammantaget består verksamheten av 7 olika affärsområden, där vissa bedrivs i båda kommunerna och några endast i någon av kommunerna.

Koncernen Njudung Energi består av bolagen Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB samt tillhörande dotterbolag. Njudung Energi Vetlanda AB är helägt av Vetlanda Kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Njudung Energi Sävsjö AB samägs av Njudung Energi Vetlanda AB och Sävsjö kommun. Koncernen omsätter över 400 miljoner årligen och har cirka 130 medarbetare. Dotterbolaget Njudung Vetlanda Elnät AB bygger och underhåller elnätet i Vetlanda. Njudung Energi Vetlanda är även delägare i Norra Smålands Energi AB, Smålands Bredband AB, Vetlanda Sävsjö Fiber AB och Erikshester Vindpark AB.

BEHOV AV UTSKICK

Behovet av att informera våra kunder ökar ständigt och att hitta mer digitala sätt att göra det på. I vår värld (energibranschen), så har vi också myndigheternas krav på viss information som skall delges våra kunder.

Vi jobbar ständigt med att lyssna in hur våra kunder vill ha sin information och att de får den informationen på det sättet de önskar. Fler och fler vill gärna ha det via digitala kanaler. Utskicken vi gör är bl.a välkomstbrev inom elnät, förlängningsbrev inom elhandel, vattenavläsning, olika typer av bekräftelser på avtal samt diverse brev som våra myndigheter kräver.

FÖRDELAR MED MULTIBREV VIA IDATA KUNDPORTAL

Vi började med tjänsten Multibrev i slutet av 2020 och har allt eftersom ökat antalet utskick och varianter på breven. Ett enkelt och smidigt webbverktyg att göra utskicket på !

Vi är inte experter på utskick, men det är IDATA och därför låter vi dem hjälpa oss till den mest optimala lösningen som passar oss.

Peter Johansson, Kundservicechef Njudung Energi