Bostad

I början på 2000-talet hade vi en kund på bostadssidan. Idag har vi drygt ett hundratal. Det vi producerar för dessa kunder är huvudsakligen hyresavier men även en del andra typer av försändelser som exempelvis information om lediga lägenheter, visningar etcetera.

Stort eller litet

Inget bostadsbolag i Sverige är för litet, eller för stort, för oss. Volymen försändelser för våra bostadskunder varierar från en kvarts miljon per år för de största ned till ungefär tiotusen per år för de minsta.

En fil. En leverantör

Många bostadsbolag har också insett enkelheten i att låta samma leverantör, IDATA, hantera all utdata och har därför även e-fakturadistributionen hos oss.

Flexibilitet

Önskemål om att egna bovärdar eller det lokala postföretaget ska dela ut avierna är heller inget problem för oss.

Dela