Säker digital post

SÄKER DIGITAL POST

IDATA erbjuder flera olika lösningar för företag att skicka försändelser till mottagare som har en digital brevlåda. Även om dessa lösningar är relativt nya på marknaden så har IDATA genom att vara tidigt ute skaffat oss värdefull erfarenhet. Erfarenheter vi kan dra nytta av för att hjälpa er att komma igång med eller i ert fortsätta digitaliseringsarbete.

Säker digital post, Rutin

En lösning där vi kompletterar kundens befintliga utskriftsrutin med stöd för matchning mot digitala brevlådor vilket möjliggör distribution av försändelser som Säker digital post vid återkommande rutinmässiga utskick av exempelvis fakturor.

Säker digital post, IDATA DigitalaBrev

En lösning som gör det möjligt för handläggare att skapa och skicka enstaka mottagarunika försändelser som Säker digital post i IDATAs Kundportal alternativt från avsändarens verksamhetssystem med hjälp av en virtuell skrivare. Lösningen fungerar även om det finns behov av att skicka samma försändelse till en lista med flera mottagare.

Säker digital post, IDATA Multibrev via Web Service

En lösning som möjliggör distribution av försändelser direkt från avsändarens affärs- eller verksamhetssystem genom en koppling mot ett API som IDATA tillhandahåller.

Gemensamt för lösningarna är att om vi inte får en träff i de slagningar vi gör mot den digitala brevlådans mottagarregister så kan vi skriva ut och distribuera försändelsen till mottagaren via post.