IDATA Multibrev

IDATA Multibrev

Har du behov av att skicka ut kallelser, säljbrev, avtal eller annan information? Då bör IDATA Multibrev vara intressant för dig. Multibrev är vårt samlingsnamn för brevutskick som inte är knutna till exempelvis faktura- eller påminnelserutiner. Vår ambition med konceptet Multibrev är att underlätta och förenkla arbetet med återkommande brevutskick!

Behovet

Företag och organisationer har numera sällan tid att själva hantera brevutskick. Detta oavsett om det handlar om ett leverantörsbytesbrev på energisidan, ett erbjudande om att hyra lägenhet, ett avtalsförslag eller något helt annat.

Vi gör det vi är bäst på

Vi är ingen reklambyrå. Därmed överlåter vi åt dig att själv skapa budskapet. Det är när det tråkiga och tidsödande jobbet med att skriva ut, kuvertera, packa och postinlämna vi kommer in. Med Multibrev gör du den roliga delen av jobbet själv när du skapar och utformar ditt budskap och gör urvalet av mottagare. Därefter tar vi över via någon av de olika Multibrevslösningar vi erbjuder.

Enkelt eller komplext?

Är ditt utskick komplext? Är kopplingen av variabeldata och dokument svårt? Ska du bifoga svarskuvert? Eller vill du ha hjälp med att anskaffa den fina broschyren du tänkte skicka med? Vår kundservice guidar och hjälper dig gärna att skräddarsy ditt utskick.

För enklare utskick erbjuder vi olika tillvägagångssätt. Antingen laddar du upp dokument och adressfil via idata.se eller så skickar du dina filer till oss via Web Services (vi tillhanda- håller ett API). Väljer du alternativet Web Services är det möjligt att skicka så lite som ett enda brev till oss för produktion - och styckpriset blir ändå inte mycket mer än vad ett frimärke kostar!