November 2019

2019-11-27

IDATA VÄLKOMNAR FINNVEDSBOSTÄDER AB SOM KUND

Rutin för Hyresaviutskrifter och e-faktura privat är driftsatt och skarp produktion har körts med bra resultat.
2019-11-18

IDATA VÄLKOMNAR HAMMARÖBOSTÄDER AB SOM KUND

Rutin för fakturautskrifter, e-faktura och Svefaktura är driftsatt och skarp produktion har körts med bra resultat.