Information med anledning av Covid-19

2020-03-16

IDATA AB tar allvarligt på rådande situation och har vidtagit följande åtgärder för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare.

  • Möten med kunder och leverantörer genomförs primärt via webb och telefon
  • Dialog med besökare inför möten och besök i IDATAs lokaler
  • Medarbetares resor i tjänsten minimeras
  • Riktlinjer och kontaktvägar vid återkomst från utlandsresa framtagna
  • Deltagande externa och interna större evenemang flyttas fram i tiden
  • Information till alla medarbetare om förebyggande smittspridning
  • Krisberedskapsplan för våra kritiska flöden framtagna
  • Krisberedningsgrupp sammansatt och dagliga avstämningsmöten schemalagda

Vi följer noggrant utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Denna information kommer uppdateras vid behov.

 

Dela