ÖVRIGA KUNDER

Kommun, Energi, Bostad samt Finans och försäkring är de kundkategorier vi är stora inom. Men vi har även kunder i en rad andra branscher, allt från små e-handlare upp till börsbolag.

Bredd

Det handlar om medlemsorganisationer, Skorstensfejare där IDATA är ramavtalsleverantör till Riksförbundet, butikskedjor, ett par mindre drivmedelsföretag, e-handelsföretag med flera.

Enkelhet och Flexibilitet

Det som är gemensamt för dessa kunder är att många av dem kommit till oss med önskemål som andra aktörer på marknaden haft svårt att uppfylla. Det har vi sett som en utmaning och vi har gjort vårt bästa för att skapa bra enkla lösningar för respektive kund.

Nya kundkategorier

Utifrån det här är såklart även företag och organisationer inom andra kundkategorier välkomna till oss..