KOMMUNER OCH REGIONER

I Sverige finns 290 kommuner. Av dessa är ungefär hälften kunder till IDATA och vi har kommunkunder från Kalix i norr, Trelleborg i söder, Norrtälje i öst och Eda i väst.

Kommuner och Kommunala bolag

För dessa producerar vi fakturor för barn- och äldreomsorg, VA, renhållning och mycket annat. I många av dessa kommuner är vi även leverantör till det kommunala bostads- och/eller elnätsbolaget.

Regioner

För regioner producerar vi förutom fakturautskrifter även kallelser, provsvar och remisser.

Flexibilitet

Ett av våra bästa konkurrensmedel på kommunsidan är den funktionalitet vi kan erbjuda gällande hantering och urval av dokument som ska särbehandlas på ett eller annat sätt. Vi hanterar urplock, returer och buntleveranser, selektiva bilagor, sortering för distribution via lokala postföretag och mycket annat för många av våra kommunkunder.

Digital distribution

För fler och fler kommuner sköter vi också distributionen av e-fakturor, Svefakturor och ePostfakturor.