FINANS OCH FÖRSÄKRING

Kundkategorin Finans och försäkring omfattar våra kunder inom branscherna försäkringsbolag, fakturaservice, inkasso och liknande. Det vi producerar för dessa kunder är oftast fakturor, betalningspåminnelser, inkassokrav, försäkringsbrev med mera.

Flexibla lösningar

Flertalet av våra kunder i den här kategorin har valt IDATA för att vi kan leverera enkla flexibla lösningar till konkurrenskraftiga villkor.

Leveranssäkerhet

Att vi har mycket hög leveranssäkerhet och levererar mer än 99 % av alla jobb inom avtalad tid har såklart också stor betydelse.