ENERGI

Vi har våra rötter i energibranschen och från början var all vår produktion utskrift av elräkningar. Idag står energisidan för ungefär en tredjedel av vår produktion och vi har ett sextiotal elnäts- eller elhandelsföretag som kunder. Därmed är nästan var tredje energibolag i Sverige en IDATA-kund.

Branschkunskap

Att vi har många energibolagskunder gör självfallet att vi vet vad som händer i denna föränderliga bransch. Vi är också rustade att hantera alla de förändringar som påverkar ett energibolags fakturering. Det kommer inte som något nytt för oss när Energimyndigheten, eller någon annan, ger nya riktlinjer om layouter, debitering av elcertifikat, nya skatter eller liknande. Ofta får vi reda på den typen av förändringar före våra kunder.

Systemoberoende

Att vi kan producera utskrifter och digitala fakturor från samtliga affärssystem för energibolag som finns på den svenska marknaden är självklart.